2024-07-18 17:25:12

Driftinformation

Om en status listas som något annat än OK; har larmen gått och vi har blivit meddelade!

Nätverk

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
dalnix-rt1 Router bju01 (LAN) PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.36 ms 2024-07-18 17:22:25
dalnix-rt2-core Core Router bju01 (LAN) PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.30 ms 2024-07-18 17:24:56
dalnix-rt2-core Core Router bju01 (WAN) PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.30 ms 2024-07-18 17:24:56
dalnix-rt3-office Office Router bju01 (WAN) PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.35 ms 2024-07-18 17:22:34
dalnix-sw1-dist Distribution Switch bju01 (WAN) PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.30 ms 2024-07-18 17:20:14
dalnix-sw4-dist Distribution Switch bju01 (WAN) PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.39 ms 2024-07-18 17:20:37

Lagring

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
storage01 Lagringsserver 1 bju01 💁 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.21 ms 2024-07-18 17:20:13
storage02 Lagringsserver 2 bju01 💁 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.16 ms 2024-07-18 17:20:13
storage03 Lagringsserver 3 bju01 💁 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.18 ms 2024-07-18 17:25:01

Databasservrar

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
dbmaster01 Jail Host PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.16 ms 2024-07-18 17:20:14
dbnode01 MySQL 5.7 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.19 ms 2024-07-18 17:24:56
dbnode02 MySQL 5.5 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.19 ms 2024-07-18 17:22:43
dbnode03 MySQL 8.0 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.19 ms 2024-07-18 17:21:47
dbnode05 MySQL 5.7 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.18 ms 2024-07-18 17:23:39
influxdb InfluxDB PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms 2024-07-18 17:20:21

E-post

Status på E-post tjänster

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
mail.dalnix.se Svartlistekontroll 💁 check_rbl ok CHECK_RBL OK - mail.dalnix.se BLACKLISTED on 0 servers of 29 2024-06-13 16:40:28
mail.dalnix.se E-post administration HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 3760 bytes in 2.155 second response time 2024-07-18 17:20:19
webmail.dalnix.se Webmail SSL certifikat SSL ok SSL OK - Certificate 'webmail.dalnix.se' will expire in 76 days on 2024-10-03 01:00 +0200/CEST. 2024-07-18 17:02:04
mail.dalnix.se Upptid PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.32 ms 2024-07-18 17:20:54
mail.dalnix.se SSL certifikat SSL ok SSL OK - Certificate 'mail.dalnix.se' will expire in 45 days on 2024-09-01 23:44 +0200/CEST. 2024-07-18 16:40:24
mail.dalnix.se IMAP tjänst IMAP ok IMAP OK - 0.048 second response time on mail.dalnix.se port 143 [* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE STARTTLS LOGINDISABLED] Dovecot ready.] 2024-07-18 17:22:04
mail.dalnix.se IMAPS tjänst SIMAP ok SIMAP OK - 0.139 second response time on mail.dalnix.se port 993 [* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.] 2024-07-18 17:25:01
mail.dalnix.se POP3 tjänst POP3 ok POP OK - 0.035 second response time on mail.dalnix.se port 110 [+OK Dovecot ready.] 2024-07-18 17:22:32
mail.dalnix.se POP3S tjänst POP3S ok SPOP OK - 0.153 second response time on mail.dalnix.se port 995 [+OK Dovecot ready.] 2024-07-18 17:22:20
mail.dalnix.se SMTP tjänst SMTP ok SMTP OK - 0.284 sec. response time 2024-07-18 17:20:55
mail.dalnix.se SMTPS tjänst SSMTP ok SSMTP OK - 0.174 second response time on mail.dalnix.se port 465 [220 mail.dalnix.se ESMTP] 2024-07-18 17:21:07

Webbservrar

Servrar för kunders hemsidor. HTTP validerar svarstid samt att proxy på respektive server fungerar.

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
prison01.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.002 second response time 2024-07-18 17:21:29
prison01.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.44 ms 2024-07-18 17:25:01
prison02.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time 2024-07-18 17:22:41
prison02.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.43 ms 2024-07-18 17:22:35
prison03.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.048 second response time 2024-07-18 17:23:19
prison03.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 22.84 ms 2024-07-18 17:22:07
prison04.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.068 second response time 2024-07-18 17:25:08
prison04.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 28.27 ms 2024-07-18 17:23:41
prison06.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 11711 bytes in 0.133 second response time 2024-07-18 17:20:47
prison09.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time 2024-07-18 17:21:12
prison09.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.35 ms 2024-07-18 17:24:48
prison10.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time 2024-07-18 17:24:56
prison10.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.38 ms 2024-07-18 17:25:01
prison11.dalnix.se Webbserver proxy 💁 HTTP critical CRITICAL - Socket timeout 2024-07-18 17:20:41
prison11.dalnix.se Webbserver 💁 PING critical PING CRITICAL - System call sent warnings to stderr System call sent warnings to stderr System call sent warnings to stderr System call sent warnings to stderr System call sent warnings to stderr Packet loss = 100% 2024-07-18 17:20:06
prison12.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.012 second response time 2024-07-18 17:24:46
prison12.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 6.03 ms 2024-07-18 17:23:43

VM noder

Servrar för virtuella maskiner.

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
pve01 pve01 - KVM nod PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms 2024-07-18 17:24:53
pve02 pve02 - KVM nod PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.20 ms 2024-07-18 17:20:16
pve03 pve03 - KVM nod PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.18 ms 2024-07-18 17:25:01

Webbtjänster

Diverse hemsidor. HTTP validerar att en sida laddas.

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
customer.dalnix.se Dalnix Kundpanel HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 12424 bytes in 0.142 second response time 2024-07-18 17:24:01
dalnix.email Uppdatera e-post för fakturor HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 300222 bytes in 0.097 second response time 2024-07-18 17:20:13
webmail.dalnix.se Dalnix Webbmail HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 7134 bytes in 0.071 second response time 2024-07-18 17:21:40
dns.dalnix.net Dalnix DNS HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 921 bytes in 0.010 second response time 2024-07-18 17:25:08
privatebin.dalnix.se Privatebin HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 13558 bytes in 0.038 second response time 2024-07-18 17:23:39
pastebin.dalnix.se Pastebin HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 5487 bytes in 0.023 second response time 2024-07-18 17:22:25
dropfile.dalnix.se Fildelning HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 10194 bytes in 0.233 second response time 2024-07-18 17:24:59
2u2.se URL-förkortare HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 8617 bytes in 0.583 second response time 2024-07-18 17:22:13
json.dalnix.se JSON-verktyg HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 2950 bytes in 0.018 second response time 2024-07-18 17:21:07
piwik.dalnix.se Matomo instans HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 146750 bytes in 0.198 second response time 2024-07-18 17:20:49
geojson.dalnix.se GeoJSON utility HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 3983 bytes in 0.011 second response time 2024-07-18 17:21:29