2024-06-24 20:39:50

Driftinformation

Om en status listas som något annat än OK; har larmen gått och vi har blivit meddelade!

Nätverk

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
dalnix-rt1 Router bju01 (LAN) PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.42 ms 2024-06-24 20:39:10
dalnix-rt2-core Core Router bju01 (LAN) PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.26 ms 2024-06-24 20:36:04
dalnix-rt2-core Core Router bju01 (WAN) PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.26 ms 2024-06-24 20:36:04
dalnix-rt3-office Office Router bju01 (WAN) PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.36 ms 2024-06-24 20:39:31
dalnix-sw1-dist Distribution Switch bju01 (WAN) PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.27 ms 2024-06-24 20:38:13
dalnix-sw4-dist Distribution Switch bju01 (WAN) PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.43 ms 2024-06-24 20:36:59

Lagring

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
storage01 Lagringsserver 1 bju01 💁 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.33 ms 2024-06-24 20:36:31
storage02 Lagringsserver 2 bju01 💁 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.16 ms 2024-06-24 20:36:35
storage03 Lagringsserver 3 bju01 💁 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.15 ms 2024-06-24 20:37:19

Databasservrar

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
dbmaster01 Jail Host PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.19 ms 2024-06-24 20:38:47
dbnode01 MySQL 5.7 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms 2024-06-24 20:37:02
dbnode02 MySQL 5.5 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.28 ms 2024-06-24 20:36:30
dbnode03 MySQL 8.0 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.20 ms 2024-06-24 20:39:35
dbnode05 MySQL 5.7 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms 2024-06-24 20:36:54
influxdb InfluxDB PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.22 ms 2024-06-24 20:37:02

E-post

Status på E-post tjänster

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
mail.dalnix.se Svartlistekontroll 💁 check_rbl ok CHECK_RBL OK - mail.dalnix.se BLACKLISTED on 0 servers of 29 2024-06-13 16:40:28
mail.dalnix.se E-post administration HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 3760 bytes in 0.833 second response time 2024-06-24 20:35:55
webmail.dalnix.se Webmail SSL certifikat SSL ok SSL OK - Certificate 'webmail.dalnix.se' will expire in 39 days on 2024-08-03 01:00 +0200/CEST. 2024-06-24 17:02:03
mail.dalnix.se Upptid PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.31 ms 2024-06-24 20:34:52
mail.dalnix.se SSL certifikat SSL ok SSL OK - Certificate 'mail.dalnix.se' will expire in 69 days on 2024-09-01 23:44 +0200/CEST. 2024-06-24 16:40:23
mail.dalnix.se IMAP tjänst IMAP ok IMAP OK - 0.129 second response time on mail.dalnix.se port 143 [* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE STARTTLS LOGINDISABLED] Dovecot ready.] 2024-06-24 20:37:04
mail.dalnix.se IMAPS tjänst SIMAP ok SIMAP OK - 0.155 second response time on mail.dalnix.se port 993 [* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.] 2024-06-24 20:34:51
mail.dalnix.se POP3 tjänst POP3 ok POP OK - 0.084 second response time on mail.dalnix.se port 110 [+OK Dovecot ready.] 2024-06-24 20:37:10
mail.dalnix.se POP3S tjänst POP3S ok SPOP OK - 0.135 second response time on mail.dalnix.se port 995 [+OK Dovecot ready.] 2024-06-24 20:34:54
mail.dalnix.se SMTP tjänst SMTP ok SMTP OK - 0.030 sec. response time 2024-06-24 20:36:39
mail.dalnix.se SMTPS tjänst SSMTP ok SSMTP OK - 0.153 second response time on mail.dalnix.se port 465 [220 mail.dalnix.se ESMTP] 2024-06-24 20:37:36

Webbservrar

Servrar för kunders hemsidor. HTTP validerar svarstid samt att proxy på respektive server fungerar.

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
prison01.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time 2024-06-24 20:37:41
prison01.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.44 ms 2024-06-24 20:35:49
prison02.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time 2024-06-24 20:36:39
prison02.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.37 ms 2024-06-24 20:38:57
prison03.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.047 second response time 2024-06-24 20:34:46
prison03.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 23.12 ms 2024-06-24 20:37:01
prison04.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.058 second response time 2024-06-24 20:38:24
prison04.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 28.19 ms 2024-06-24 20:35:41
prison06.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 11711 bytes in 0.132 second response time 2024-06-24 20:36:40
prison09.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time 2024-06-24 20:34:54
prison09.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.41 ms 2024-06-24 20:39:35
prison10.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time 2024-06-24 20:36:32
prison10.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.36 ms 2024-06-24 20:38:50
prison11.dalnix.se Webbserver proxy 💁 HTTP critical CRITICAL - Socket timeout 2024-06-24 20:36:50
prison11.dalnix.se Webbserver 💁 PING critical PING CRITICAL - System call sent warnings to stderr Packet loss = 100% 2024-06-24 20:38:40
prison12.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.013 second response time 2024-06-24 20:36:26
prison12.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 6.23 ms 2024-06-24 20:38:49

VM noder

Servrar för virtuella maskiner.

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
pve01 pve01 - KVM nod PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.19 ms 2024-06-24 20:36:04
pve02 pve02 - KVM nod PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.19 ms 2024-06-24 20:36:24
pve03 pve03 - KVM nod PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.16 ms 2024-06-24 20:38:50

Webbtjänster

Diverse hemsidor. HTTP validerar att en sida laddas.

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
customer.dalnix.se Dalnix Kundpanel HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 12424 bytes in 0.181 second response time 2024-06-24 20:35:39
dalnix.email Uppdatera e-post för fakturor HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 300222 bytes in 0.086 second response time 2024-06-24 20:39:40
webmail.dalnix.se Dalnix Webbmail HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 7134 bytes in 0.053 second response time 2024-06-24 20:35:23
dns.dalnix.net Dalnix DNS HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 921 bytes in 0.011 second response time 2024-06-24 20:36:10
privatebin.dalnix.se Privatebin HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 13558 bytes in 0.035 second response time 2024-06-24 20:37:05
pastebin.dalnix.se Pastebin HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 5487 bytes in 0.021 second response time 2024-06-24 20:36:00
dropfile.dalnix.se Fildelning HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 10108 bytes in 0.176 second response time 2024-06-24 20:36:13
2u2.se URL-förkortare HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 8563 bytes in 0.594 second response time 2024-06-24 20:35:44
json.dalnix.se JSON-verktyg HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 2950 bytes in 0.012 second response time 2024-06-24 20:38:42
piwik.dalnix.se Matomo instans HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 142677 bytes in 0.213 second response time 2024-06-24 20:38:24
geojson.dalnix.se GeoJSON utility HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 3983 bytes in 0.013 second response time 2024-06-24 20:37:21