2024-04-17 02:37:40

Driftinformation

Om en status listas som något annat än OK; har larmen gått och vi har blivit meddelade!

Nätverk

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
dalnix-rt1 Router bju01 (LAN) PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.35 ms 2024-04-17 02:34:21
dalnix-rt2-core Core Router bju01 (LAN) PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.28 ms 2024-04-17 02:34:02
dalnix-rt2-core Core Router bju01 (WAN) PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.28 ms 2024-04-17 02:34:02
dalnix-rt3-office Office Router bju01 (WAN) PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.39 ms 2024-04-17 02:33:50
dalnix-sw1-dist Distribution Switch bju01 (WAN) PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.27 ms 2024-04-17 02:32:55
dalnix-sw4-dist Distribution Switch bju01 (WAN) PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.35 ms 2024-04-17 02:36:07

Lagring

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
storage01 Lagringsserver 1 bju01 💁 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.23 ms 2024-04-17 02:35:30
storage02 Lagringsserver 2 bju01 💁 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.15 ms 2024-04-17 02:34:21
storage03 Lagringsserver 3 bju01 💁 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.14 ms 2024-04-17 02:36:08

Databasservrar

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
dbmaster01 Jail Host PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.19 ms 2024-04-17 02:35:07
dbnode01 MySQL 5.7 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.19 ms 2024-04-17 02:34:02
dbnode02 MySQL 5.5 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.16 ms 2024-04-17 02:34:05
dbnode03 MySQL 8.0 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.18 ms 2024-04-17 02:32:58
dbnode05 MySQL 5.7 PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.19 ms 2024-04-17 02:33:50
influxdb InfluxDB PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.16 ms 2024-04-17 02:34:05

E-post

Status på E-post tjänster

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
mail.dalnix.se Svartlistekontroll 💁 check_rbl ok CHECK_RBL OK - mail.dalnix.se BLACKLISTED on 0 servers of 29 2024-04-02 16:12:09
mail.dalnix.se E-post administration HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 3760 bytes in 2.418 second response time 2024-04-17 02:35:06
webmail.dalnix.se Webmail SSL certifikat SSL ok SSL OK - Certificate 'webmail.dalnix.se' will expire in 48 days on 2024-06-04 01:00 +0200/CEST. 2024-04-16 14:58:28
mail.dalnix.se Upptid PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.33 ms 2024-04-17 02:35:22
mail.dalnix.se SSL certifikat SSL ok SSL OK - Certificate 'mail.dalnix.se' will expire in 78 days on 2024-07-03 23:44 +0200/CEST. 2024-04-16 14:51:42
mail.dalnix.se IMAP tjänst IMAP ok IMAP OK - 0.049 second response time on mail.dalnix.se port 143 [* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE STARTTLS LOGINDISABLED] Dovecot ready.] 2024-04-17 02:37:22
mail.dalnix.se IMAPS tjänst SIMAP ok SIMAP OK - 0.154 second response time on mail.dalnix.se port 993 [* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.] 2024-04-17 02:37:11
mail.dalnix.se POP3 tjänst POP3 ok POP OK - 0.084 second response time on mail.dalnix.se port 110 [+OK Dovecot ready.] 2024-04-17 02:34:05
mail.dalnix.se POP3S tjänst POP3S ok SPOP OK - 0.113 second response time on mail.dalnix.se port 995 [+OK Dovecot ready.] 2024-04-17 02:34:25
mail.dalnix.se SMTP tjänst SMTP ok SMTP OK - 0.162 sec. response time 2024-04-17 02:37:39
mail.dalnix.se SMTPS tjänst SSMTP ok SSMTP OK - 0.071 second response time on mail.dalnix.se port 465 [220 mail.dalnix.se ESMTP] 2024-04-17 02:33:36

Webbservrar

Servrar för kunders hemsidor. HTTP validerar svarstid samt att proxy på respektive server fungerar.

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
prison01.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time 2024-04-17 02:33:10
prison01.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.26 ms 2024-04-17 02:35:07
prison02.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time 2024-04-17 02:34:06
prison02.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.36 ms 2024-04-17 02:34:27
prison03.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.047 second response time 2024-04-17 02:37:31
prison03.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 22.48 ms 2024-04-17 02:35:14
prison04.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.058 second response time 2024-04-17 02:34:00
prison04.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 34.04 ms 2024-04-17 02:35:13
prison06.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 11711 bytes in 0.125 second response time 2024-04-17 02:34:26
prison09.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time 2024-04-17 02:35:10
prison09.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.30 ms 2024-04-17 02:36:07
prison10.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.001 second response time 2024-04-17 02:34:12
prison10.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.39 ms 2024-04-17 02:34:38
prison11.dalnix.se Webbserver proxy 💁 HTTP critical connect to address 193.235.67.24 and port 80: Host is down 2024-04-17 02:35:14
prison11.dalnix.se Webbserver 💁 PING critical PING CRITICAL - Packet loss = 100% 2024-04-17 02:35:07
prison12.dalnix.se Webbserver proxy HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 222 bytes in 0.013 second response time 2024-04-17 02:36:01
prison12.dalnix.se Webbserver PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 7.25 ms 2024-04-17 02:34:06

VM noder

Servrar för virtuella maskiner.

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
pve01 pve01 - KVM nod PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.18 ms 2024-04-17 02:36:14
pve02 pve02 - KVM nod PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.21 ms 2024-04-17 02:35:41
pve03 pve03 - KVM nod PING ok PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.14 ms 2024-04-17 02:34:02

Webbtjänster

Diverse hemsidor. HTTP validerar att en sida laddas.

Värdnamn Beskrivning Typ Status Resultat Senast kontrollerad
customer.dalnix.se Dalnix Kundpanel HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 12424 bytes in 0.164 second response time 2024-04-17 02:36:44
dalnix.email Uppdatera e-post för fakturor HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 300223 bytes in 0.090 second response time 2024-04-17 02:36:57
webmail.dalnix.se Dalnix Webbmail HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 7134 bytes in 0.077 second response time 2024-04-17 02:36:22
dns.dalnix.net Dalnix DNS HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 921 bytes in 0.010 second response time 2024-04-17 02:34:53
privatebin.dalnix.se Privatebin HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 13558 bytes in 0.035 second response time 2024-04-17 02:34:34
pastebin.dalnix.se Pastebin HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 5487 bytes in 0.022 second response time 2024-04-17 02:37:37
dropfile.dalnix.se Fildelning HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 9766 bytes in 0.150 second response time 2024-04-17 02:37:31
2u2.se URL-förkortare HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 8558 bytes in 0.558 second response time 2024-04-17 02:36:50
json.dalnix.se JSON-verktyg HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 2950 bytes in 0.020 second response time 2024-04-17 02:36:59
piwik.dalnix.se Matomo instans HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 142685 bytes in 0.563 second response time 2024-04-17 02:34:06
geojson.dalnix.se GeoJSON utility HTTP ok HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 3983 bytes in 0.011 second response time 2024-04-17 02:35:07